Search

โครงงานสหกิจศึกษา

Display # 
Title Hits
โปรแกรมติดตั้งไดร์ฟเวอร์เครื่องพิมพ์ 150
ระบบจัดการข้อมูลติดต่อสื่อสารในบริษัทดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) 173
คู่มือการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนเว็บไซต์ 214
ระบบจัดการข้อมูลติดต่อสื่อสารในบริษัทดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) 153
ระบบบริหารการจัดการค้นหาข้อมูลสาขาภายในองค์กร 409
แอนิเมชัน เรื่อง วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ 133
การพัฒนาสื่อประสมสำหรับการโฆษณานิตยสาร MiX Magazine 151
สื่อประสม เรื่องการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลนเขตบางขุนเทียน 156
คู่มืออิเล็กทรอนิกส์การใช้ระบบการจัดการรถออนไลน์ 184
แอนิเมชันแนะนำการใช้โปรแกรมสแกนคัมบัง 170
สื่อการสอนการใช้โปรแกรมการจัดการคลังสินค้าของ บริษัทสยามแท็ค จำกัด (กรณีศึกษาโปรแกรม MAC-5) 152
ระบบจัดการข้อมูลประวัติสินค้าของบริษัท ส.สหธารา (ไทยแลนด์) จำกัด 201
การพัฒนาระบบเครือข่ายเครื่องชำระเงินในศูนย์อาหาร บริษัท ส.สหธารา (ไทยแลนด์) จำกัด 172
สื่อประสมเรื่อง การแนะนำหน่วยงานภายในบริษัท ซอฟท์เดบู จำกัด 141
การพัฒนาระบบจัดการเนื้อหาของบริษัท เออาร์ซอฟต์ จำกัด 135
การพัฒนาโปรแกรมระบบสั่งงานอัตโนมัติ 70
การศึกษาเปรียบเทียบโปรแกรม ProcessMaker และโปรแกรม Alfresco สำหรับการจัดการเอกสาร 129
สื่อการสอนเรื่อง คู่มือโปรแกรม Maintenance ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 24
เรื่อง กระบวนการการทำงานของฝ่ายดูแลเครื่องแต่งกายนักแสดงของละครโทรทัศน์ เรื่อง "น้ำเซาะทราย" ของบริษัท ดาราวิดีโอ จำ กัด พ.ศ.2559 177
กระบวนการเขียนบทโทรทัศน์รายการเดินหน้าประเทศไทย ตอน “ป่าไม้” ของบริษัทซามูไร จำกัด พ.ศ. 2559 153
You are here: Home โครงงานสหกิจศึกษา