Search

โครงงานสหกิจศึกษา

Display # 
Title Hits
บทบาทหน้าที่ของฝ่ายเสื้อผ้าในการผลิตละครโทรทัศน์ เรื่อง "คุณนายสายลับ" บริษัท ปภัสราโปรดักชั่น จำกัด 237
บทบาทหน้าที่ของ ผู้ออกแบบและดูแลเครื่องแต่งกาย บริษัทไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำกัด : กรณีศึกษา ภาพยนตร์เรื่อง "มอญซ่อนผี" (2558) 176
บทบาทหน้าที่ของ ผู้ช่วยผู้กำกับภาพยนตร์ บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำกัด : กรณีศึกษา ภาพยนตร์เรื่อง "มอญซ่อนผี" (2558) 159
บทบาทหน้าที่ของฝ่ายเสียงในกระบวนการผลิตภาพยนตร์ บริษัท ซีอาล็อตบูติคโพสท์โปรดักชั่น จำกัด กรณีศึกษาภาพยนตร์เรื่อง "FIFTEEN" (2558) 141
บทบาทหน้าที่ของฝ่ายเสียงในกระบวนการผลิตภาพยนตร์ บริษัท ซีอาล็อต บูทีค โพสท์โปรดักชั่น จำกัด กรณีศึกษาภาพยนตร์เรื่อง "สิ้นแสงเทียน" (2558) 148
บทบาทหน้าที่ของผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ บริษัทเฮโล โปรดักส์ชั่น จำกัด (2558) 337
บทบาทหน้าที่ผู้ตัดต่อของบริษัท ฟูลเฮ้าส์ โปรดักชั่น จำกัด กรณีศึกษา "เดือนประดับดาว" (2558) 271
บทบาทหน้าที่ของผู้กำกับภาพในกระบวนการผลิตละครโทรทัศน์ เรื่อง "คุณนายสายลับ"บริษัทปภัสโปรดักชั่น จำกัด 159
การผลิตการ์ตูนสั้น เรื่อง “หยอง ฮีโร่พันธ์จิ๋ว” ออกอากาศในรายการ Animation Club ช่อง Thai pbs 212
การเขียนบทการ์ตูนสั้นและการออกแบบคาแรคเตอร์ตัวละคร เรื่อง “Sly cat” ออกอากาศในรายการAnimation Club ช่อง Thai PBS 219
กระบวนการทำงานของฝ่ายศิลป์ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พร็อปส์ คอน อาร์ท ดีพาร์ทเม้นท์ กรณีศึกษาละครเรื่อง "เจ้าสาวเฉพาะกิจ" (2558) 202
"บทบาทหน้าที่ของผู้กำกับภาพยนตร์ของบริษัท Snapshot กรณีศึกษาภาพยนตร์เพื่อการประชาสัมพันธ์ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ" (2558) 191
"บทบาทหน้าที่ของผู้กำกับศิลป์ของบริษัทไฟว์สตาร์โปรดักชั่นจำกัด กรณีศึกษาภาพยนตร์เรื่องมอญช่อนผี" (2558) 162
"บทบาทหน้าที่ของผู้ตักต่อเสียงพากย์ของบริษัทห้องบันทึกเสียงรามอินทรา:กรณีศึกษา ภาพยนตร์เรื่อง สาวน้อยพลังเวทย์กับดินแดนมังกรไฟ" (2558) 138
"บทบาทหน้าที่ผู้ควบคุมการสร้างภาพยนตร์ของบริษัท Snapshot จำกัด กรณีศึกษาภาพยนตร์เพื่อการประชาสัมพันธ์ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ" (2558) 167
บทบาทหน้าที่ของผู้ตัดต่อของ บริษัทห้องบันทึกเสียงรามอินทรา: กรณีศึกษา ภาพยนตร์เรื่อง"มอญซ่อนผี" (2558) 240
"บทบาทหน้าที่ของผู้ตัดต่อของบริษัท Snapshot กรณีศึกษาภาพยนตร์ เพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ"(2558) 158
บทบาทหน้าที่ของ ผู้จัดการกองถ่ายภาพยนตร์ บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่นจำกัด : กรณีศึกษา ภาพยนตร์ เรื่อง "มอญซ่อนผี" (2558) 202
"บทบาทหน้าที่ของผู้กำกับภาพบริษัท Snapshot กรณีศึกษาภาพยนตร์ เพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ" (2558) 189
บทบาทหน้าที่ของผู้ตัดต่อเสียงในการผลิตภาพยนตร์ บริษัทห้องบันทึกเสียงรามอินทรากรณีศึกษา "การ์ตูนเชลล์ดอน"(2558) 177
You are here: Home โครงงานสหกิจศึกษา